TACK FÖR DE HÄR ÅREN

För nästan fem år sedan delades det första spillkråkestipendiet ut. Sedan dess har vi hunnit med att vid 17 tillfällen dela ut 22 stipendier på totalt 150 000 kr. Det har varit en fin resa där vi fått ta del av så mycket fantastiskt arbete som görs där ute, som vi inte annars hade fått lära oss om.

Tack till alla stipendiater, till alla som sökt, och till alla som har visat uppskattning och stöttning. Nu är det dags att gå vidare.

Spillkråkestipendiet försvinner, men kampen för rättvisa fortsätter. Framöver prioriterar vi aktivism framför det lönearbete som finansierat stipendiet. Vi ses i kampen!

Spillkråkan, 2015-08-04

Spillkråkestipendiet

OBS! Stipendiet är nedlagt, men nedanstående lämnas av arkiveringsskäl.

Spillkråkestipendiet är ett stipendium som delas ut till organisationer, individer och initiativ vars arbete syftar till att främja rättvisa, jämlikhet och jämställdhet, socialt ansvarstagande, samhällelig hållbarhet eller kultur.

Stipendiet delas ut en gång per kvartal till en eller flera mottagare. Vid varje tillfälle delas upp till 10 000 kr ut.

Läs även den utförliga uppdragsbeskrivningen.

Historia & organisation

Stipendiet instiftades officiellt 2011 utav boendekollektivet "Spillkråkan" i kvarteret med samma namn på Möllevången i Malmö. Utdelningen hade inletts under mindre väldefinierade former under 2010, i form av personliga gåvor. Under vintern 2010 togs beslutet att en mer strukturerad form vore att föredra, där stipendiet offentliggörs och potentiella mottagare kan ansöka om det.

Vem eller vilka som får stipendiet beslutas tillsammans utav kollektivet som också är ensamma finansiärer.

Sök stipendiet

OBS! Stipendiet är nedlagt på obestämd tid och ansökningar tas därför inte emot. Nedanstående lämnas av arkiveringsskäl.

Ansökan välkomnas närsomhelst under året. Sökande ombeds inkomma med beskrivning av den verksamhet för vilken stipendiet söks, tillsammans med följande information:

Sökande organisationer och föreningar ska bifoga sina organisationsstadgar.

Skicka ansökan till stipendiet@spillkrakan.nu.

Tidigare mottagare

Vid tidigare utdelningar har följande föreningar, personer och initiativ fått motta Spillkråkestipendiet. Under 2011 var maxbeloppet 5 000 kr, men detta höjdes till 10 000 kr första kvartalet 2012.