Spillkråkestipendiets uppdragsbeskrivning

Spillkråkestipendiet ska vara ett stipendium som delas ut till organisationer, individer och initiativ vars arbete syftar att främja rättvisa, jämlikhet och jämställdhet, socialt ansvarstagande, samhällelig hållbarhet eller kultur.

Mottagare ska ha visat upp en målmedvetenhet och långsiktighet i den verksamhet som stipendiet utdelas för, men ingen motprestation ska krävas.

Organisationer eller individer kan ansöka om stipendiet, eller uppsökas utav stipendiets huvudman. Samma organisation eller individ kan få stipendiet vid flera tillfällen. Alla mottagare ska redovisas offentligt.

Stipendiet ska uppgå till högst 10.000 kr och delas ut en gång per kalenderkvartal till en eller flera mottagare, undantaget eventuella perioder då ingen mottagare som bedöms tillräckligt väl uppfylla stipendiets kriterier kommit till huvudmannens kännedom.

Tillbaka till historia, ansökningsinformation m.m.